התקשרו עכשיו: 050-4546414

מערכות גילוי עשן

ADR-3000

ה-ADR-3000 הנה מערכת בקרה אנלוגית כתובתית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי.
מערכת גילוי אש אשר מבקרת ומפעילה התקני מבוא כתובתיים אנלוגיים כגון: גלאי עשן, גלאי חום, גלאים משולבים, גלאי גז, לחצני אזעקת אש, ומפסקי זרימה.  כמו-כן מבקרת ומפעילה התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מכלי כיבוי אוטומטיים, וחייגנים.
מערכת גילוי אש זו נושאת תו תקן ישראלי ת.י. 1220 חלק 2, תו תקן אירופאי EN-54 ומתאימה לתקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9.
ה-ADR-3000 מבקרת 1-4 לולאות המאגדות עד 127 התקנים חכמים ללולאה. סה”כ התקנים לכל רכזת – 508. ניתן לחבר בין רכזות ברשת שוויונית – PEER TO PEER, עד 32 רכזות ברשת.
ניתן לחבר למערכת התקני מבוא קונבנציונאליים (לא אנלוגיים) לרכזת דרך מכלולי מבוא כתובתיים.
התקני מוצא ניתנים לחיבור ישירות למוצאי המערכת הכלליים או כהתקנים כתובתיים באמצעות מכלולי מוצא.
בהיותה מערכת גילוי אש אנלוגית כתובתית, מתאפשרת בקרה של כל התקן במערכת תוך שליטה מלאה על כל אופני העבודה ובכללם אזעקה, תקלה, רגישות, קדם אזעקה, התרעת ניקוי גלאים ועוד.
בניגוד למערכות רגילות מאפשרת המערכת האנלוגית לעבד את האות הנקלט מהגלאים ולקבוע ערכי סף אזעקה בהתאם לאופי המקום ובהתאם למשטרי עבודה כדוגמת יום/לילה, וכו’.
רכזת גילוי אש זו מבצעת תיקוני היסט (drift compensation) באופן אוטומטי על מנת להתאים את רגישות הגלאים לשינויים בתנאים סביבתיים חיצוניים וגורמי הפרעה כגון הצטברות אבק.
לכל התקן מוצא ניתן להגדיר הפעלות מותנות במגוון אפשרויות, מרמת התקן במערכת בודדת עד לרמת התקנים המחוברים לרכזות שונות ברשת.
תצורת המערכת מאפשרת גמישות רבה בתכנון ובהתקנה, החל מרכזת מקומית יחידה ועד למערכת מרובת רכזות הפרוסה כרשת בין מבנים ומתקנים המרוחקים גיאוגרפית זה מזה.
מערכות גדולות הדורשות הספקי זרם גדולים ניתנות להרחבה על ידי התקנת ספקי כח כתובתיים אנלוגיים מדגם TPS-34A.
ברכזת גילוי אש זו קיימת פונקציית פיקוח הפועלת בהתאם לתקני UL ו-EN.  במקרים מסוימים קיים צורך להפעיל מוצא בעקבות אירוע כגון התרעה על ירידת לחץ גז במיכל כיבוי, ברז מתזים (ספרינקלרים) סגור וכדומה.  פונקציית הפיקוח (Supervisory) נועדה לענות על צורך זה.  פונקציה זו מאפשרת בקרה על מצבי מפסקים ופעולה בהתאם לשינוי מצבם תוך שימוש בתשתית מערכת גילוי האש.
תקלת פיקוח אינה “ננעלת” – בסיום האירוע/מצב עוברת המערכת למצב עבודה רגיל ללא התערבות המפעיל.

TSA-200

רכזת גילוי האש מדגם TSA-200 מתוצרת חברת טלפייר הינה רכזת קונבנציונאלית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי בשני אזורי גילוי, שתוכננה ופועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. 1220, לתקן האמריקאי 864 UL מהדורה 9 ולתקנים האירופאים EN54-2 ו- EN54-4.

רכזת גילוי אש זו כוללת שני אזורי גילוי, מוצא צופרים, מוצאי חייגן אש וחייגן תקלה, ממסר אזעקה ממסר תקלה ומוצאי פיקוד פרטיים לאזורים.
הרכזת מאפשרת הוספת מכלול כיבוי להפעלה מוצלבת או הפעלה מאזור בודד נבחר.

רכזת גילוי אש זו מבוקרת קווי גילוי הפועלים בשיטה הדו גידית וקווי מוצא המשמשים להפעלת קו צופרי אזעקה, התקני כיבוי אוטומטי, צופרי פינוי או התקני מוצא אחרים. בנוסף קיימים מוצאים נפרדים להפעלת צופר אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים “יבשים” לחיווי מצבי אזעקה ותקלה של המערכת ותקלות פיקוח.
כל קווי מערכת גילוי אש זו מבוקרים. קווי המוצא מבוקרים בצורה מתמדת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך הזרם עולה על המותר. חיווי ברכזת יתריע על התקלה.
מערכת גילוי האש מאפשרת חיבור לחצנים, גלאי עשן מסוגים שונים, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי יניקה, גלאי גז וגלאים אחרים.
תצוגת הרכזת הינה ידידותי, ברורה, מפורטת ומבוססת על נוריות LED פרטיות למבואות ולפונקציות הבקרה.
כל אירוע או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלות נוח ומהיר למשתמש, לטכנאים ולאנשי שירות בכל הרמות.
ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת.
בהיותה ממוחשבת מאפשרת רכזת גילוי אש זו עבודה באופנים שונים הניתנים לתכנות ולשינוי בכל עת בשטח ללא כלי תכנות מיוחדים, אולם עם הגנת גישה לאנשים מורשים בלבד.

ניתן לתכנת את המערכת לעבודה כרכזת גילוי אש רגילה או רכזת גילוי וכיבוי אוטומטי.
המערכת כוללת פונקציית התרעה לניקוי גלאים (מותנה בשימוש בגלאים מתוצרת טלפייר), תכונה הקיימת על פי רוב רק ברכזות אנלוגיות.
טעינת הסוללות נעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסוללות לאספקת זרם בעומס.

בדיקת גלאים בשטח ניתנת לביצוע באופן עבודה מיוחד (field test) המאפשר בדיקת גלאים באמצעות טכנאי אחד בלבד, תוך הבחנה בין הפעלה לצרכי בדיקה ואזעקת אמת.

רכזת גילוי האש מדגם TSA-200 כוללת “אימות אזעקה” אוטומטי (alarm verification) להגדלת אמינות האזעקה.

TSA-1000

הרכזת מדגם TSA-1000 מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז בע”מ הינה רכזת קונבנציונאלית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי שתוכננה ופועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. 1220, התקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9, והתקנים אירופאים EN 54-2 ו-EN 54-4.

רכזת גילוי אש זו בגרסתה הבסיסית כוללת ארבעה מבואות גילוי, ארבעה מוצאים מתוכנתים, מוצא צופרים, מוצא חייגן ושלושה ממסרים מתוכנתים.
הרכזת הנה מודולרית ומאפשרת הרחבה על ידי שימוש במכלולים שונים הכוללים מבואות, מוצאים וממסרים למימוש דרישות לוגיות שונות ומורכבות.
מספר אזורי גילוי האש והמוצאים ניתנים להגדלה באופן מודולארי עד ל-16 מבואות, עם אופציה להרחבות נוספות.

הרכזת מבקרת קווי גילוי הפועלים בשיטה הדו-גידית וקווי מוצא המשמשים להפעלת קו צופרי אזעקה, התקני כיבוי אוטומטי, צופרי פינוי או התקני מוצא אחרים.  בנוסף קיימים מוצאים נפרדים להפעלת צופר אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים “יבשים” לחיווי מצבי אזעקה ותקלה של המערכת ותקלות פיקוח.

כל קווי המערכת מבוקרים.  קווי המוצא מבוקרים בצורה מתמדת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך הזרם עולה על המותר.  חיווי ברכזת יתריע על התקלה.
הגנות קווי המבוא והמוצא מבוצעת ללא נתיכים באמצעות מערך ניהול זרם מתקדם (ACM –
Advanced Current Management) המאפשר שרידות גבוהה של המערכת גם בזמן תקלה וחזרה אוטומטית לפעולה תקינה לאחר סילוקה.
מערכת גילוי אש זו מאפשרת חיבור לחצנים, גלאי עשן מסוגים שונים, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי יניקה, גלאי גז וגלאים אחרים.

תצוגת הרכזת הינה ידידותית, ברורה, מפורטת ומבוססת על נוריות LED פרטיות למבואות ולפונקציות נבחרות ותצוגה ספרתית מסוג 7 Segment.
כל אירוע או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלות נוח ומהיר למשתמש, לטכנאים ולאנשי שרות בכל הרמות.
ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת או על ידי מחשב באמצעות תכנה ייחודית.

בהיותה ממוחשבת מאפשרת רכזת גילוי אש זו עבודה באופנים שונים הניתנים לתכנות ולשינוי בכל עת בשטח ללא כלי תכנות מיוחדים, אולם עם הגנת גישה לאנשים מורשים בלבד.

ניתן לתכנת את המערכת לעבודה כרכזת גילוי אש רגילה; רכזת גילוי וכיבוי אוטומטי הכוללת הצלבת מבואות, עצירת כיבוי והפעלת אזעקת פינוי; או שילוב של השניים.  בנוסף קיימת אפשרות להשהיית אזעקה ממבואות נבחרים ולהצלבת מבואות לצורכי נטרול אזעקות שווא מאזורים “קשים” כגון אזורי פעילות מלגזות, וכו’.
מבואות, מוצאי וממסרי המערכת ניתנים לתכנות ושיוך לרבות החלטות לוגיות של קבוצות מבואות מול קבוצות מוצאים.

ברכזת גילוי האש מדגם TSA-1000 ניתן לתכנת הפעלת מוצאים בארבעה אופנים: כללי; פרטי; בהצלבת מספר מבואות; ובהפעלת אחד מתוך מספר מבואות, כל זאת בעזרת מערכת תכנות ייחודית AAM (מטריצת הפעלה מתקדמת – Advanced Activation Matrix).

המערכת כוללת פונקציית התרעה לניקוי גלאים (מותנה בשימוש בגלאים מתוצרת טלפייר), תכונה הקיימת על פי רוב רק ברכזות אנלוגיות.
טעינת הסוללות נעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסוללות לאספקת זרם בעומס.

בדיקת גלאים בשטח ניתנת לביצוע באופן עבודה מיוחד (Field Test) המאפשר בדיקת גלאים באמצעות טכנאי אחד בלבד תוך הבחנה בין הפעלה לצרכי בדיקה ואזעקת אמת.

רכזת גילוי אש זו כוללת “אימות אזעקה” אוטומטי (Alarm Verification) להגדלת אמינות האזעקה ושעון זמן ותאריכון ליצירת רשימת אירועים (log) הניתנת לצפייה באמצעות מחשב או להדפסה לצורך תחקור מערכת.